COMTERO

COMTERO verbindt U door

 

1 April 2010 ben ik gestart als zelfstandig ondernemer (ZZP’er).

In 1973, na de MTS (elektrotechniek) en militaire dienst, ben ik begonnen als ambulancechauffeurs / technicus bij de GG en GD te Heerlen.
GG en GD Heerlen, de latere GGD, had zijn eigen technisch dienst.
Voertuigen en gebouwen werden geheel in eigen beheer onderhouden.
Ik werkte 50% als ambulancechauffeur en voor 50% deed ik de inbouw en onderhoud  van de elektronica apparatuur in de ambulances en de elektrotechnische apparatuur in het dienstgebouw.
Na verloop van tijd heb ik mij gespecialiseerd in de mobiele communicatie zoals mobilofoons en portofoons.
In Trintelen Ubachsberg stond voor de GGD  het enige
mobilofoon zend/ontvangst station voor de regio Oostelijk Zuid-Limburg.

In 1990 was ik zeer nauw betrokken met de bouw van de meldkamer in het nieuwe GGD dienstgebouw dat zich in Het Overloon 2 te Heerlen bevond.
Doordat het mobilofoonverkeer steeds drukker werd en de dekking niet overal optimaal was,  heb ik in 1992 in samenwerking met Koning en Hartmann een nieuwe portofoon dekkend netwerk opgezet.
Dit portofoon dekkend netwerk voor Oostelijk Zuid-Limburg bestond uit 8 steunzenders, deze waren via directe lijnen gekoppeld met de GGD-meldkamer te Heerlen.
In het medisch actiecentrum en de ziekenhuizen Heerlen, Brunssum en Kerkrade werd een neven-bedienpost ingericht.
Tevens kon de gehele meldkamer met een druk op de knop omgeschakeld worden naar de meldkamer van de brandweer te Heerlen.
Na Heerlen volgden de GGD Geleen en Maastricht waar eveneens een portofoon dekkend netwerk gebouwd werd.
In totaal stonden er nu 18 steunzenders in Zuid-Limburg, aangestuurd door 3 meldkamers.
In 1996 zijn deze 3 meldkamers gecentraliseerd en is dit de regionale meldkamer (MKA  ZL) te Maastricht geworden.

In samenwerking met de firma COMSEC werd een module ontwikkeld om via de mobilofoon en een 5TVO code de poorten en slagbomen bij de GGD gebouwen en ziekenhuizen te openen.

In  1998 begon ik op verzoek van  de GGD, enkele dagdelen per week bij de GHOR (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen), als verbindingscoördinator.
Mijn eerste opdracht was om de alarmering van het ambulancepersoneel en piketfunctionarissen te structureren.
Er waren diverse alarmeringsmethoden o.a. via maxers, vaste telefoons, buzzers, GSM’s etc.
Het werd het pager systeem van Callmax met terugmeldalarmering via GSM.
Voor de GHOR en de ambulancedienst, werden na een uitvoerige test, mede voor de terugmeldalarmering, 160 GSM’s aangeschaft.

In mijn eerste GHOR- periode bouwde ik 2 verbindingsvoertuigen, t.b.v. de mobiele communicatie van de GHOR.
Met deze VC’s (verbindingswagen) werd ook de communicatie tijdens grote evenementen zoals o.a. Pinkpop verzorgd.

In 2002 ben ik, samen met collega’s van brandweer en politie, gestart met het testen, programmeren en uitrollen van C2000 + P2000.
Zuid-Limburg was tegelijk met Schiphol de startregio van C2000, samen met KPN zorgde ik eveneens voor de inbouw van de mobilofoonapparatuur t.b.v. de GGD en de GHOR.

Ook de computer deed zijn intrede, in de ambulances van Zuid-Limburg (RAV ZL) werd in samenwerking met de firma Abiom en Intemo een PC en een Ram locator ingebouwd.
Via deze locator kon data worden verzonden en ontvangen, zoals ritgegevens, coördinaten voor het navigatiesysteem, track en trace etc., tevens draaide op deze PC het navigatiesysteem van Citygis.

Samen met de firma Voorhout uit Harmelen werd een app ontwikkeld om via de PC van het voertuig slagbomen, rolpoorten en zakpalen te bedienen, tevens een app om de GSM via het touchscreenscherm handsfree te kunnen bedienen en een app voor statusplotting van de mobilofoon.
Dit systeem werd NAPOST (Navigatie-POortopenmodule-STatusplotting) genoemd.

Voor het bedienen van o.a. slagbomen, zakpalen en rolpoorten werd door COMTERO op 64 plaatsen in Zuid-Limburg een poortopenmodule ingebouwd.

IDoor het bereiken van de 55 jarige leeftijd ging ik in 2004 met functioneel leeftijd ontslag (FLO).

Op verzoek van de GGD heb ik voor de GGD en GHOR tot 2010  via een uitzendbureau werkzaamheden verricht, hoofdzakelijk voor C2000, P2000 en de PC’s in de voertuigen waarop de navigatie (Citygis),  poortopenmodule, statusplotting en telefoonmodule (NAPOST) draaide.

n 2008 werden de voertuigen van de huisartsendiensten (Heerlen- Maastricht en later Sittard/Geleen) door COMTERO van C2000 apparatuur en een poortopenmodule voorzien.

1 April 2010 startte ik als ZZP’er onder de naam COMTERO en begon met het verhuren van PMR portofoons en de mobiele communicatie voor grote evenementen

COMTERO heeft zich eveneens gespecialiseerd in het openen van slagbomen t.b.v. de ambulancedienst en de huisartsenvoertuigen.
Daarnaast doet COMTERO het onderhoud van professionele geluidsinstallaties en sinds kort verzorgt COMTERO ook chauffeursdiensten met of zonder eigen voertuig.